45,000
تومان
avatar
مهدی صداقت

این روزها که تب و تاب کارآفرین شدن و راه اندازی استارتاپ رو به همه‌گیری‌ست باید بدانیم صرفا داشتن ایده کافی نیست، برای پیش بردن این ایده راه سختی پیش روی شما و اعضای تیمتان است که باید ایده را جلو ببرید، سرمایه گذار جذب کنید، ایده را تبدیل به محصول اولیه کنید و برای محصولتان بازار مناسب پیدا کرده و آن را تبدیل به ارزش بکنید. در این دوره همراه شما هستیم تا شما را با اکوسیستم استارتاپی، مراحل و سختی‌های آن آشنا کنیم.

  • دوره استارتاپ
    سطح مهارت
  • طول دوره
مهارت های که در این دوره پوشش داده می‌شود