145,000
تومان
avatar
بهار مازندرانی

هر بنیان‌گذاری در تمامی مراحل پایه گذاری و رشد یک کسب و کار نیاز دارد که ارزش خدمات و دستاوردهای خود را به افراد مختلفی همچون خانواده، اقوام، دوستان، مشتریان، همکاران و سرمایه گذاران نشان دهد. از آنجایی که بنیان‌گذاران زمان زیادی را روی توسعه و رشد کسب و کار خود صرف می‌کنند همیشه شکاف دانشی ژرفی میان خود و دیگران حس می‌کنند که طبیعی است و بیش از هر زمان در نقطه تصمیم گیری برای استفاده از خدمات اون خود را نشان می‌دهد. هر بنیان‌گذار برای اینکه این فاصله را جبران کند باید بتواند در سریع ترین حالت و به ساده ترین و قابل فهم ترین شکل کسب و کار خود و ارزش آن را شرح بدهد تا دیگران کامل و دقیق با او همراه شوند. در این دوره یاد می‌گیریم که چطور یک ایده و یا کسب و کار را به خوبی معرفی کنیم تا همانطور که از دل بنیان‌گذار ایجاد شده است بر دل شنوندگان بنشیند و مسیر رشد و پیشرفت را تسریع و هموار کند.

  • دوره ارائه به سرمایه‌گذار
    سطح مهارت
  • طول دوره
مهارت های که در این دوره پوشش داده می‌شود