164,000
تومان
avatar
علیرضا امیدوار

کشف، اعتبارسنجی و توسعه مشتریان بعد از ایده‌پردازی، مهمترین قسمت بخش شروع کسب‌وکار است.در واقع پس از ایده‌پردازی باید بررسی کرد آیا از کسب‌وکار ما استقبال می‌شود و آیا برای رسیدن به نقطه پایداری کسب‌وکار، مشتری کافی وجود دارد؟

در این دوره با اعتبارسنجی مشتریان آشنا خواهید شد.

  • دوره اعتبار سنجی مشتری
    سطح مهارت
  • طول دوره
مهارت های که در این دوره پوشش داده می‌شود